Turnalarımızı Birlikte Koruyalım

Turnalarımızı Birlikte Koruyalım

AMAÇ
Turnaların Türkiye’deki popülasyonu ve yaşam alanları korundu. Almanya ve Türkiye arasındaki işbirliği arttı.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Yerel paydaşların katılımıyla turnaların yaşam alanlarının tespiti için 20 günlük saha ziyareti gerçekleştirildi.
  • 4 farklı şehirde muhtarlar, avcılar ve çobanlar için bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
  • Türkiye’de bir koruma ekibi oluşturuldu ve 30 katılımcıya gerekli eğitimler verildi; turnaların izlenmesi amacıyla kendilerine proje kapsamında edinilen dürbünler teslim edildi.
  • Turnaların korunması konusunda kamuoyunu bilinçlendirici bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. turkiyeninturnalari.org internet sitesi hazırlanarak hayata geçirildi.  “Turnalarımız sadece şarkılarda kalmasın” temalı broşürler basıldı. “Haydi turnalarımızı koruyalım” temalı posterler bastırılıp çerçevelettirilerek okullarda ve kamu kurumlarında görünür yerlere asıldı.
  • Okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik seminerler gerçekleştirildi.
  • Sivil toplum diyaloğunun artırılması ve deneyim paylaşımının gerçekleştirilmesi amacıyla Almanya’ya çalışma ziyareti düzenlendi.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/wn4okR_pyZ8 ve https://youtu.be/8d-A17FZYag adreslerini ziyaret edebilirsiniz.