Yenilikçi Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri

Yenilikçi Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri

AMAÇ
Proje, Avrupa ağları ile işbirliği içerisinde sosyal bilimler alanında çalışan öğretmenlerin farklılaştırılmış yetenekler ve yetkinlik bazlı eğitim konusunda pedagojik kapasitelerinin artırılmasını hedefledi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Farklılaştırılmış yetenekler ve yetkinlik bazlı eğitim konusunda geniş çaplı bir literatür taraması yapıldı.
  • Farklılaştırılmış yetenekler ve yetkinlik bazlı eğitimin fırsatları ve sınamaları konusunda Türkiye’deki durumu analiz etmek amacıyla öğretmenler ve öğretmen adayları ile ampirik araştırma gerçekleştirildi.
  • Hollanda’ya düzenlenen çalışma ziyareti ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.
  • Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik hizmet içi eğitimler yapılarak, öğretim materyalleri geliştirildi ve kaynak bir kitap hazırlandı.
  • Kayseri’de proje eş-faydalanıcısı EUROCLIO’dan bir uzmanın uluslararası deneyimlerini aktardığı bir seminer yapıldı.
  • Projeye ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla seminerler, basın toplantıları düzenlendi.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/f4EjbH_c8Lw ve https://youtu.be/iAvwdiIXVAA adreslerini ziyaret edebilirsiniz.