Yunanistan ve Türkiye’deki Doğal Orkideleri Koruma Platformu

Yunanistan ve Türkiye’deki Doğal Orkideleri Koruma Platformu

AMAÇ
Doğanın ve özellikle de yabani orkidelerin korunması alanında çalışan Türk ve Yunan kurumları arasında bir ağ kuruldu. Doğanın koruması eğitiminde yeni bir ortak araç ve metodoloji oluşturuldu. Kurumlar türlerin izlenmesi için ortak kurallar hazırlayarak, Türk ve Yunan vatandaşlarını nesli tükenen türler ve tehditler hakkında bilinçlendirdiler. Proje ayrıca başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere; yerel kuruluşlar, ilgili paydaşları ve halkı AB çevre politikaları ve mevzuatı hakkında bilgilendirmeyi hedefledi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Antalya’da Türk, Alman ve Yunan uzmanların bir araya geldiği bir açılış toplantısı ve Antalya Kemer’de yetişen orkideleri yerinde görmek için bir saha gezisi düzenlendi.
  • İyi uygulamaların analizi ve transfer edilmesi amacıyla bir rapor hazırlandı.
  • www.eastmedorchids.org web sitesi hazırlandı ve site aracılığıyla dijital interaktif bir eğitim platformu oluşturuldu.
  • Türk ve Yunan orkideleri için ortak izleme protokolü ve kurallar hazırlandı.
  • Bir belgesel film çekildi (http://www.eastmedorchids.org/cms?id=21) ve çeşitli platformlarda yayınlandı. Proje kapsamında oluşturulan sergi; Antalya EXPO 2016, Ankara ve Yunanistan’da sergilendi.
  • Yunanistan’da (Samos) 1 günlük çalıştay ve 3 konferansın yer aldığı çalışma ziyareti ile Antalya’da 1 günlük çalıştay düzenlendi.
  • Antalya’da proje sonuçlarının tartışıldığı uluslararası bir konferans organize edildi.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/CGfSoZ7EINM ve https://youtu.be/Q5nODIG-F6g adreslerini ziyaret edebilirsiniz.