Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı Yayımlandı!